Program rajdu

PUBLIKACJA REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO

14 maja 2017 r. – niedziela

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ

14 maja 2017 r. – niedziela

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ

29 maja 2017 r. – piątek, godz. 24:00

ZAMÓWIENIE DODATKOWEJ POWIERZCHNI W PARKU SERWISOWYM I SĄSIADUJĄCYCH STANOWISK

26 maja 2017 r. – piątek, godz. 24:00

OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ

30 maja 2017 r. – wtorek, godz. 20:00 na stronie www.rajdziemibochenskiej.pl

OPUBLIKOWANIE HARMONOGRAMU ODBIORU ADMINISTRACYJNEGO, BADANIA KONTROLNEGO BK-1 ORAZ PARKU PRZEDSTARTOWEGO

31 maja 2017 r. – środa, godz. 20:00 na stronie www.rajdziemibochenskiej.pl

WYDAWANIE KSIĄŻKI DROGOWEJ

2 czerwca 2017 r. – piątek, podczas Odbioru Administracyjnego

GODZINY PRACY BIURA RAJDU

2 czerwca 2017 r. – piątek, od godz. 08:30 do 22:00

3 czerwca 2017 r. – sobota, od godz. 07:00 do 22:30

OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ

Biuro Rajdu – Hotel „Bochnia”, Bochnia, ul. Poniatowskiego 24, hol koło recepcji

www.rajdziemibochenskiej.pl

TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA

2 czerwca 2017 r. – piątek, do czasu odbioru administracyjnego

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ

2 czerwca 2017 r. – piątek, od godz. 11:00 do 14:00 wg harmonogramu

Hotel „Bochnia”, Bochnia, ul. Poniatowskiego 24

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ (ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2)

Rozpoczęcie zapoznania: 2 czerwca2017 r. – piątek, godz. 12:00

Zakończenie zapoznania: 2 czerwca2017 r. – piątek, godz. 18:00

BADANIE KONTROLNE BK-1

2 czerwca 2017 r. – piątek, od godz. 16:00 do godz. 21:00 wg harmonogramu

Bosch Service Trojak, Bochnia, ul Brzeźnicka 84

GPS: N 49°57’54.2″ E 20°27’15.4

ODPRAWA Z ZAWODNIKAMI

2 czerwca 2017 r. – piątek, godz. 19:00

Hotel „Bochnia”, Bochnia, ul. Poniatowskiego 24

PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS

2 czerwca 2017 r. – piątek, godz. 20:30

Hotel „Bochnia”, Bochnia ul. Poniatowskiego 24

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ RAJDU

2 czerwca 2017 r. – piątek, godz. 22:00

Oficjalna Tablica Ogłoszeń – Biuro Rajdu oraz na stronie www.rajdziemibochenskiej.pl

OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO

3 czerwca 2017 r. – sobota, od godz. 05:00 (wjazd do godz. 07:00)

Parking firmy „STALPRODUKT”, Bochnia, ul. Hutnicza, brama nr 3

START RAJDU

3 czerwca 2017 r. – sobota, godz. 08:00 PKC-0 Bochnia, Rynek

META RAJDU

3 czerwca 2017 r. – sobota, godz. 17:56 PKC-7A Bochnia, Rynek

BADANIE KONTROLNE BK-2 (SZCZEGÓŁOWE)

3 czerwca 2017 r. – sobota, godz. 18:30

Bosch Service Trojak, Bochnia, ul Brzeźnicka 84

OPUBLIKOWANIE PROWIZORYCZNEJ KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

3 czerwca 2017 r. – sobota, godz. 20:30

Oficjalna Tablica Ogłoszeń – Biuro Rajdu – Hotel „Bochnia”, Bochnia, ul. Poniatowskiego 24

OPUBLIKOWANIE OFICJALNEJ KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

3 czerwca 2017r. – sobota, godz. 21:00

Oficjalna Tablica Ogłoszeń – Biuro Rajdu – Hotel „Bochnia”, Bochnia, ul. Poniatowskiego 24

CEREMONIA ROZDANIA NAGRÓD

3 czerwca 2017 r. – sobota, godz. 21:30

Hotel „Bochnia”, Bochnia, ul. Poniatowskiego 24