Program rajdu

PROGRAM 6. RAJDU ZIEMI BOCHEŃSKIEJ IM. JANUSZA KULIGA (organizator zastrzega sobie prawo do zmian)

Publikacja Regulaminu Uzupełniającego
12 maja 2018r. – sobota

Otwarcie Listy Zgłoszeń
12 maja 2018r. – sobota

Zamknięcie Listy Zgłoszeń
27 maja 2018r. – niedziela, godz. 24:00

Zamówienie Dodatkowej Powierzchni w Parku Serwisowym i Sąsiadujących Stanowisk
27 maja 2018r. – niedziela, godz. 24:00

Opublikowanie Listy Zgłoszeń
30 maja 2018r. – środa, godz. 18:00 na stronie www.rajdziemibochenskiej.pl  

Opublikowanie Harmonogramu Odbioru Administracyjnego, Badania Kontrolnego BK-1

oraz Parku Przedstartowego
30 maja 2018r. – środa, godz. 22:00 na stronie www.rajdziemibochenskiej.pl

Wydawanie Książki Drogowej
1 czerwca 2018r. – piątek, podczas Odbioru Administracyjnego

Godziny Pracy Biura Rajdu
1 czerwca 2018r. – piątek, od godz. 08:30 do 22:00
2 czerwca 2018r. – sobota, od godz. 07:00 do 22:30

Oficjalna Tablica Ogłoszeń
Biuro Rajdu – Hotel „Bochnia”, Bochnia ul. Poniatowskiego 24 ,hol koło recepcji
www.rajdziemibochenskiej.pl

Termin Podania Szczegółów Dotyczących Pilota
1 czerwca 2018r. – piątek, do czasu odbioru administracyjnego 

Odbiór Administracyjny i Wydawanie Dokumentów do Zapoznania z Trasą
1 czerwca 2018r. – piątek, od godz. 11:00 do 14:00 wg harmonogramu
Hotel „Bochnia”, Bochnia ul. Poniatowskiego 24,

Program Zapoznania z Trasą (zgodnie z załącznikiem nr 2)
Rozpoczęcie zapoznania: 1 czerwca2018r. – piątek, godz. 12:00
Zakończenie zapoznania: 1 czerwca2018r. – piątek, godz. 18:00

Badanie Kontrolne BK-1
1 czerwca 2018r. – piątek, od godz. 16:00 do godz. 21:00 wg harmonogramu
Bosch Service Trojak, Bochnia, ul Brzeźnicka 84
GPS: N 49°57’54.2″ E 20°27’15.4

Odprawa z zawodnikami
1 czerwca 2018r. – piątek, godz. 19:00
Hotel „Bochnia”, Bochnia ul. Poniatowskiego 24,

Pierwsze Posiedzenie ZSS
1 czerwca 2018r. – piątek, godz. 20:30
Hotel „Bochnia”, Bochnia ul. Poniatowskiego 24,

Opublikowanie Listy Startowej Rajdu
1 czerwca 2018r. – piątek, godz. 22:00
Oficjalna Tablica Ogłoszeń – Biuro Rajdu oraz na stronie www.rajdziemibochenskiej.pl

Otwarcie Parku Serwisowego
2 czerwca 2018r. – sobota, od godz. 05:00 (wjazd do godz. 07:00)
Parking firmy „STALPRODUKT”, Bochnia ul. Hutnicza, brama nr 3

Start Rajdu
2 czerwca 2018r. – sobota, godz. 08:00
PKC-0 Bochnia, Rynek

Meta Rajdu
2 czerwca 2018r. – sobota, godz. 18:16
PKC-7A Bochnia, Rynek

Badanie Kontrolne BK-2 (szczegółowe)
2 czerwca 2018r. – sobota, godz. 18:50
Bosch Service Trojak, Bochnia, ul Brzeźnicka 84 

Opublikowanie Klasyfikacji Prowizorycznej
2 czerwca 2018r. – sobota, godz. 20:50
Oficjalna Tablica Ogłoszeń –Biuro Rajdu – Hotel „Bochnia”, Bochnia ul. Poniatowskiego 24

Opublikowanie Klasyfikacji Końcowej
2 czerwca 2018r. – sobota, godz. 21:20
Oficjalna Tablica Ogłoszeń –Biuro Rajdu – Hotel „Bochnia”, Bochnia ul. Poniatowskiego 24

Ceremonia Rozdania Nagród

2 czerwca 2018r. – sobota, godz. 21:40
Hotel „Bochnia”, Bochnia ul. Poniatowskiego 24